En İyi Çağrı Merkezi Eğitim Programı

 

•    Eğitim programının amaçlarının açıklanması
•    Eğitim Programın nasıl planlandığının, uygulandığının ve sonrasında izlendiğinin açıklanması
•    Eğitim programının müşteriler, personel ve merkezin performansı üzerindeki etkisinin açık kanıtlarının açıklanması
•    Eğitim uygulaması için gerçekleştirilmiş yatırımın geri dönüşünün açıklanması
•    Eğitim sonrası kazanımların ve geleceğe yönelik planların açıklanması
•    Eğitim uygulamasının ölçüm kriterlerinin tasarlanması, bu kriterlere uygunluğun kontrolü ve ölçülebilirliği
•    Uygulanmış olan eğitim ile şirket stratejileri arasındaki bağın açıkça ve güçlü şekilde ortaya konulabilmesi
•    Eğitim uygulamasının finansal modeli ve etkisi (Ne kadar katma değer yarattı ve  yaratacak?)
•    Eğitimi veren, kurum ve kişilerin ÇM eğitimleri konusunda deneyimli olması

 

Değerlendirmeler aşağıdaki kriterler üzerinde yapılacaktır:
1.     PLANLAMA VE STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI
1,1       Planlama
1,2       Stratejilerin Oluşturulması

2.     UYGULAMA / SÜREÇ / ÖLÇÜMLEME
2,1       Uygulama
2,2       Süreç
2,3       Ölçümleme

3.     EĞİTİM SONUÇLARI / MALİYET
3,1       Eğitimin Sonuçları
3,2       Maliyet
3,3       Firmanın Açıklamak İstedikleri Diğer Hususlar