En İyi Çağrı Merkezi Eğitmeni

 

Yılın eğitmeni, eğitim konusundaki yetkinlik ve etkinliği ile olduğu kadar vizyonu, duruşu ve yaşam tarzı ile katılımcılara örnek olmalı. Katılımcıları gelişimleri için yüreklendirmeli. Kurumunu daha ileriye taşıyabilecek, günümüz kuşağına uygun, yenilikçi eğitim yaklaşımları geliştirerek ilgili süreçleri oluşturabilmeli ve hayata geçirebilmeli.

Seçim Kriterleri;

 

1.    Farkındalık ve kişisel gelişim
•    Kurumun vizyon, strateji ve önceliklerini biliyor mu?
•    Eğitim tasarımı ve uygulamalarında bu farkındalıkla hareket edebiliyor mu?
•    Bir eğitmen olarak kendi kişisel özelliklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının farkında mı?
•    Güçlü yanlarını kullandığı, zayıf yanlarını geliştirdiği ile ilgili ipuçları bulunuyor mu?
•    Kendini gerek teknik gerekse de kişisel gelişim alanlarında geliştiriyor mu? Kişisel ve mesleki gelişimi için kendine yatırım yapıyor mu?

 

2.    Eğitim tasarımı
•    Eğitim ihtiyaç analizi oluşturarak uygulayabiliyor mu?
•    Çağrı Merkezi ve kurumun yer aldığı sektör ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek bunları eğitimlerinde hayata geçiriyor mu?
•    Akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı tasarlayıp sunabiliyor mu?

 

3.    Eğitim Yaklaşımı, iletişimi
•    Tüm katılımcıların kurum kültürü ve aidiyet duygusunun gelişmesine katkıda bulunuyor mu?Müşteri ve müşteri temsilcisi kimliklerinin tanımını doğru yapıyor mu?
•    Duruşu ile kurumunu temsil ederek katılımcılara örnek olabiliyor mu?
•    Planlı ve organize çalışıp zamanı etkin kullanabiliyor mu?
•    Katılımcılarla beden dili ve sesini doğru kullanarak kusursuz iletişim kurabiliyor mu?
•    Sahneyi doğru kullanıp katılımcılar üzerinde olumlu etki bırakabiliyor mu?
•    Farklı kişiliklere doğru yaklaşım sergileyip objektif davranarak iletişimi yönetebiliyor mu?
•    Katılımcıları da eğitime dahil ederek etkin dinlemeyi sağlayabiliyor mu?
•    Otokontrolünü sağlayıp kendinin ve katılımcıların stresini yönetebiliyor mu?
•    Bireysel motivasyonunu yüksek tutup katılımcıları motive edebiliyor mu?
•    Eğitim yöntemi ve tarzı ile diğer eğitmenler arasında fark yaratabiliyor mu?
•    Katılımcıların eğitim performansını etkili ve doğru değerlendirip geribildirim veriyor mu?
•    En iyi müşteri deneyimi yaratan müşteri temsilcilerini yetiştirip gelişimlerini takip ediyor mu?
•    İletişimi ve duruşu ile sizi konunun içine çekmeyi ve ilginizi dağıtmadan odaklamayı başardı mı?
•    Ortama ve ana uygun olarak iletişim tarzı ve tekniklerini değiştirerek katılımcılara uyum sağlayabiliyor mu?
•    Katılımcılara ilham veren bir duruş sergiliyor mu?

 

4.    Yenilikçilik
•    Eğitim tasarımı ve uygulamalarında yeni ve yaratıcı teknikler yaratıp kullanabiliyor mu?
•    Eğitim sektörünü takip ederek yenilikçi yaklaşımları kuruma taşımak konusunda aktif mi?