En İyi Çağrı Merkezi Performans Gelişimi

atoslogo

Bizim aradığımız 1 Haziran 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasındaki çalışmalar için;

•    Gelişim alanlarının tespit edilmesi ve bu konuda kullanılan metodolojinin tanımlanması
•    İyileştirme programının hedeflerinin net olarak tanımlanması
•    Programın somut kanıtları ile birlikte nasıl planlandığının, uygulandığının ve izlendiğinin açıklanması
•    İyileştirme programının müşteriler, yönetim, personel ve merkezin performansı üzerindeki etkisinin açık kanıtları ile sunulması
•    Gerçekleştirilmiş herhangi bir yatırımın dönüşünün açıklanması
•    Bilgi ve deneyim bağlamındaki kazanımların ve geleceğe yönelik planların açıklanması
•    Yapılmış olan performans gelişimi konusundaki aktiviteler ile şirket stratejileri arasındaki bağın açıkça ve güçlü şekilde ortaya konulabilmesi
•    Gelişimin finansal modeli ve etkisi (Ne kadar katma değer yarattı ve yaratacak?)
•    Tüm takımın bu gelişim sürecinden neler kazandığının açıklanması ve ileriye yönelik planlama detaylarının belirtilmesi
•    Gelişim planının şirket hedefleri ile örtüşüp örtüşmediğinin somut kanıtlar ile belirtilmesi ve gelişim planının sürdürülebilir olup olmadığının açıklanması
•    Gelişimin kısa süreli değil minimum 1 yıllık zaman perspektifinde ortaya konması

1.  Planlama
–    Performans hedeflerinin net tanımlaması ve net dökümantasyonu.
–    Kapsamı
–    Uygulanan metodoloji açıklaması ve takibi
–    İyileştirme ihtiyacı ile ilgili aksiyon planları
–    Proje dökümantasyonu ve zaman planı
–    Proje sorumluları ve rol tanımları
–    ROI tanımı ve takibi
2.    Uygulama
–    Proje hedef ve KPI ‘ları net tanımıvedökümantasyonu
–    İyileştirme program müşteriler, personel ve merkezin performansı üzerindeki etkisi
–    Uygulama metodolojisi
–    Zaman planı
–    Performans projesinin şirket hedefleri ile uyumu
–    Ölçümleme ve proje takibi
–    İletişim planı
3.    Performans sonuçları
–    Gelişimin finansal modeli ve yaratılan katma değer
–    Çalışma sonuçlarının süreç içindeki finansal takibi
–    Toplam şirket hedefi içindeki etki
4.    İyileştirme
–    Performans gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planlar
–    Projenin faydalarını ileriye taşımak amacı ile planlanmış aktiviteler
5.    Innovasyon
–    Performans gelişimini sağlamak için uygulanmış yenilikçi çözümler

NOT: Değerlendirme Kurulu, yukarıdaki kriterlere uygun aday olmaması halinde, bu kategorideki ödülü vermeme hakkına sahiptir.