En İyi Motivasyon Uygulaması

 

En iyi motivasyon uygulaması değerlendirmesinde 3 ana kritere bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Bu 3 kriterin her biri için ortaya konulan yaklaşım ve bu yaklaşımın hayata geçirilmesi dikkate alınacaktır.

 

1.Strateji ve Süreçler

•    Firmanın tanımlanmış ve iletişimi kurulmuş bir motivasyon stratejisi var mı?
•    Motivasyonel uygulamalara yön veren etkenler neler? ihtiyaç analizi, beklenti araştırmaları yapılıyor mu?
•    Motivasyonel aktivitelerle ilgili aşağıdaki konular net mi? dokümante edilmiş mi?
–  yaklaşım
– öncelikler
– aktivitelerin amacı
–  süreçler
– kullanılan metodolojiler
•    Motivasyonel uygulamalarla ilgili resmi olarak sorumluluk verilmiş ve yetkilendirilmiş kişiler / ekipler var mı?
•    Motivasyonel uygulamalar için ayrılmış resmi bir bütçe bulunmakta mı?
•    Motivasyonel uygulamaların tasarımı dış firmalar tarafından mı yoksa kendi bünyesi içinde mi yapılmakta?
•    Motivasyonel uygulamalar için tanımlanmış karar, tasarım ve hayata geçirilme süreçleri bulunmakta mı?
•    Motivasyonel uygulamalarla ilgili fikir, karar ve tasarlanması aşamalarında ekibin fikir ve emek olarak katılımı bulunmakta mı? (top-down vs bottom – up?)
•    Yenilikçi ve yaratıcı motivasyon aktiviteleri ile fark yaratılmış mı?
•    Motivasyonel uygulamalar çalışma kültürünün bir parçası mı? Kültürü şekillendirmede oynadığı rol?

 

2.Uygulama

•    Stratejiyi hayata geçirmek üzere tanımlanmış bir yol haritası var mı? Aktiviteler, stratejiyle uyumlu mu?
•    Aylık/yıllık bir plan var mı?
•    Gelenekselleşen uygulamalar var mı?
•    Sürpriz ve dinamik uygulamalar var mı?
•    Motivasyonel aktivite grupları neler?(Performans & iş sonuçlarına dönük aktiviteler, çalışan sadakati, y jenerasyonu bağı, adherence to scedule amaçlı, eğitim ve gelişim aktiviteleri ile ilgili, dinamizm ve enerji amaçlı…) ağırlıkları?
•    Aktiviteler için kurum içi ve dışında kimlerle çalışılmaktadır?
•    Yenilikçi ve fark yaratan motivasyon uygulamalarından örnekler verebilir misiniz?
•    Uygulamalar yaratıcı ve dinamik mi?
•    Aktivite bazlı hedef ve uygulama amacı belirlenmiş mi?
•    Uygulamaların kapsayıcılığı nedir? (Müşteri temsilcisi, Takım Lideri, Yönetici..)
•    Kurum içi katılım düzeyi nedir?
•    Motivasyon uygulamalarının Ödüllendirme sistemi ile bağı var mı?

 

3.Perfomans Sonuçları

•    Çalışan bağlılığı ve motivasyonu nasıl ölçümleniyor?
•    Ölçüm sonuçları nedir?
•    Yönetim ekibinin Çalışan bağlılığı ve motivasyonu ile ilgili hedefleri var mı?
•    Motivasyonun iş sonuçlarına etkisi nasıl ölçümleniyor?
•    Ölçüm sonuçları nedir?
•    aktivitelerin etkileri nasıl ölçümleniyor? Sonuçlardan örnekler? Sonuçlar sonraki aktivitelerin geliştirilmesinde kullanılıyor mu?
•    Uygulamanın çalışanlar ve firma açısından sağladığı fayda vs maliyet ölçümleniyor mu?