En İyi Takım Lideri

En İyi Çağrı Merkezi Takım Lideri kategorisinde, adaylardan belirtilen kriterlere uygunluğunun gözlemlenebileceği 10 dakikalık bir sunum / video ile, iş performanslarını ve kişilik özelliklerini ortaya koyması beklenir. Adaylar ayrıca vurgu yapmak istedikleri konu ve örnekleri  2 sayfayı aşmayacak şekilde word formatında iletilebilirler.

Değerlendirme iki aşamada gerçekleşecektir. Birinci aşamada İMİ’nin belirleyeceği güne kadar gelen sunumlar, Değerlendirme Kurulunca incelenecektir. Son teslim tarihe kadar gelmemiş sunumlar, dikkate alınmayacak olup, aday, değerlendirme dışında kalacaktır.

İkinci aşamada, adaylarla Değerlendirme Kurulunun tanışması ve karşılıklı görüşmeleri yer alır. Bu süreçte adaylara, Değerlendirme Kurulunca gerekli görülen bazı ‘örnek olay’ çözümlemeleri de sorulabilir. Yine gerekli görüldüğü takdirde adaylara ‘Kişilik Envanteri’ de uygulanabilir. Değerlendirme Kurulunun belirleyeceği gün, adayın gelmemesi halinde aday elenmiş olur.

Ayrıca  yine Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde adayları son bir kez de çalıştıkları yerde ziyaret etmek isteyebilir.

Bu aşamalardan sonra Değerlendirme Kurulu son kararını verir.

Aday; kendisi, arkadaşları veya yöneticileri tarafından aday gösterilebilir.

Seçim Kriterleri;

Yılın takım lideri adayı, kusursuz bir müşteri deneyimi sağlamalı, liderliği ile çalışanlarına örnek olmalı, çalışanlarının gelişimi için itici bir güç olmalı, geliştirdiği stratejileri ve gelişim önerilerini hayata geçirerek kurumunu ileriye taşımalıdır.

Kişiliği ve nasıl çalıştığı
•    İşini seven, yaptığı işin önemini kavramış, sorumluluğunun bilincinde  ve Çağrı Merkezinde çalışıyor olmakla gurur duyan
•    Astları, arkadaşları ve müşterileri tarafından sayılan
•    Sinir ve sabrını kontrol edebilen, paylaşıcı
•    Geleneksel yönetim tarzı yerine Dönüştürücü bir yönetim tarzı uygulayan
•    Minimum 2 yıl aynı kurumda veya maksimum 3 yerde ÇM  yöneticilik tecrübesine sahip olmak ve  ödül tarihinde halen başvuru zamanındaki kurumda çalışıyor olmak. Terfi halinde aday yarışma dışı kalacaktır.
•    Çağrı merkezi geçmişi
•    İletişimi ve empatisi
•    Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti konusunda kurduğu ve geliştirdiği sistemler, yaptığı çalışmalar
•    Liderlik / yönlendirme becerisini ortaya koyan kanıtlar / örnekler
•    Fark yaratan yönleri

Başarıları
•     İş sonuçlarına yansıyan başarıları (satış artışı, karlılık artışı, motivasyon, operasyonel iyileştirme, yenilikçilik, verimlilik artırımı, maliyet düşüşü, …), kurumunun gelişimine katkıları (örneğin yönetim modeli, kalite yönetimi, işe alma, eğitim, …)
•    Çağrı merkezindeki çalışma arkadaşlarının gelişim sürecine katkısı
•    Özel projeleri / ortaya attığı ve geliştirdiği fikirleri.  Bu projelerin / fikirlerin etkileri ve çağrı merkezinin bundan sağladığı yararlar.
•    Ölçülebilir yönetim başarısı

360 derece geri bildirim
•    Müşterilerinin kendisi hakkında değerlendirmeleri
•    Çalışma arkadaşlarının onun hakkındaki düşünceleri
•    Yönetimin onun hakkındaki düşünceleri
•    Hakkında bilgi alınabilecek yönetici, çalışan, müşteri ve sektör temsilcilerinin isimleri
•    Çağrı merkezi takım liderleri arasında sivrildiği ve fark yarattığı özellikler

NOT: Değerlendirme Kurulu, yukarıdaki kriterlere uygun aday olmaması halinde, bu kategorideki ödülü vermeme hakkına sahiptir.