En İyi Telemarketing & Sales Kampanyası

TP_logo_tagline

Bu kategoride değerlendirme kurulu katılımcılardan; belirlenen dönem içerisinde gerçekleştirilen bir satış ve/veya dış arama kampanyasının belirlenen hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarını, proje kapsamında yatırımın geri dönüsündeki etkinliği detaylı olarak tanımlamalarını, başarılarını kanıtlarla desteklemelerini beklemektedir.

Söz konusu kampanya, bir dış arama / telefonla ipucu oluşturma / telefonla satış aktivitesi olabileceği gibi, gelen çağrılarda (inbound) bir satış faaliyeti de olabilir. Değerlendirme kurulunun söz konusu aktiviteyi değerlendirmeye alabilmesi için belirlenen dönemde planlanmış ve hayata geçirilmiş tek bir proje olmasi gerekmektedir. Çağrı merkezlerinin genel tele satış/telemarketing başarıları değerlendirme kapsamı dışında tutulacaktır.

Değerlendirme Kurulu kategorideki adaylar arasında en iyisini belirlerken asagida belirlenen kriterleri değerlendirmeye alacaktır.

1.    Kampanya tanımı ve hedefler
•    Kampanyanın net olarak tanımlanmış olması ve hedeflerinin belirlenmesi
•    Kampanya hedeflerine paralel ÇM başarı kriterleri
•    Projenin kurum hedefleri ile bütünlüğü

2.    Süreç ve gelişim
•    Net dökümante edilmiş süreçler ve satış teknikleri
•    Script yönetim metodolojisi
•    Satış becerileri oluşturma ve geliştirme için uygulanan sistem
•    Satış performans yönetimi. Sistem ve yorum teknikleri anlatılmalı. Sistematik bir sürecin anlatılması
•    Değişim yönetimi; Kampanya esnasındaki değişikliklerin karar mekanizmaları, hayata geçirilmesi ve yönetimi
•    Kriz yönetimi

3.    Teknoloji
•    Perfprmans yönetimi için kullanılan teknoloji detayları
•    Satış arttırıcı otomasyon sistemleri
•    Maliyet düşürücü yönetim sistemleri
•    Telesales için kullanılan uygulamalar

4.    Performans sonuçları
•    Satış sonuçlarının değerlendirilmesi; hedeflerin ölçüm ve gerçekleşme oranları
•    Ulaşılabilirlik; Performans artırımı için yapılan çalışmalar
•    Gelir – gider; Maliyet takibi sistemi
•    Kalite ve kurum imajı yönetimi; Satış kalitesi, fraud oranları takibi. Kaliteli satış değerlendirmeleri ve kalite yönetim sistemi

5.    Yatırımın geri dönüşü
•    Proje başına belirlenen ROI hedefleri var mı?
•    Ölçüm ve hedefe uyum

7. Yenilikçi / Fark yaratan Uygulamalar
•    Yenilikçi tasarımı ile iç veya dış müşteriye yarattığı değer kanıtlanabilir olmalıdır.

NOT: Değerlendirme Kurulu, yukarıdaki kriterlere uygun aday olmaması halinde, bu kategorideki ödülü vermeme hakkına sahiptir.