En Yaratıcı Çağrı Merkezi Uygulaması

SESTE

Değerlendirme Kurulu söz konusu ödülün verilmesinde adayların aşağıdaki kriterleri  sağlamasını araştıracak ve ilgili kanıtları arayarak değerlendirecektir:

1.    Uygulama
–    Hedef ve net uygulama amacı
–    Belirlenmiş ve dökümante edilmiş kapsam
–    Geliştirilen uygulamanın Standart ÇM uygulamaları dışındaki yaratıcı ve yenilikçiliği
2.    Sonuçlar
–    Uygulamanın çalışanlar ve müşteri açısından sağladığı fayda
–    Sonuçların ÇM iş hedefleri ile uyumu
–    Uygulamanın ÇM sektörüme katkısı
–    Uygulama sonuçlarının takibi ve ölçümü
–    Yaratıcı uygulamanın kurum hedefleri ile uyumu
3.    Performans
–    Uygulamanın daha önce belirlenmiş hedeflere uygun sonuçları
–    Yaratıcı uygulamanın finansal katkıları ( ROI hesaplamaları)

NOT: Değerlendirme Kurulu, yukarıdaki kriterlere uygun aday olmaması halinde, bu kategorideki ödülü vermeme hakkına sahiptir.